Lot 640

Lot: 640

HARING KEITH (1958 – 1990) litho op 300 ex. met typische Haring figuratie – 39 x 33 getekend en gedateerd (19)83 en met op verso een certifiëring van de druk, ondertekend door Haring editie : Amelio Editore in Napoli

Keith Haring signed and (19)83 dated lithograph with on the back a attestation by the editor “Amelio – Napoli”, also signed and dated by Haring

Veilingdag/Auctionday 3/10/2021
Schatting/Estimation 500-1000 euro

Kunstenaar

HARING KEITH (1958 – 1990) (8)
HARING KEITH (1958 – 1990) (8)