Lot 561

Lot: 561

Spiegel met een achttiende eeuwse neoclassicistische kader in gepolychromeerd hout met typische, gesculpteerde ornamentiek – 135 x 87

mirror with an 18th Cent. neoclassical frame in polychromed and sculpted wood

Veilingdag/Auctionday 6/06/2021
Schatting/Estimation 300-500 euro