Lot 491

Lot: 491

VANDENBRANDEN GUY (1926 – 2014) olieverfschilderij op doek met een typisch kleurrijke geometrisch-abstracte compositie – 80 x 80 op verso getekend en gedateerd 4/(19)88

20th Cent. Belgian abstract oil on canvas – signed Guy Vandenbranden and dated 1988 (on the back)

Veilingdag/Auctionday 4/04/2021
Schatting/Estimation 2000-2400 euro