Lot 49

Lot: 49

VERMEERSCH JOSE (1922 – 1997) sculptuur in de vorm van een gedekselde pot in karakteristiek gevlamde “Vermeersch” terracotta met op de vier zijden van de corpus de voorstelling van een mannelijk personage en 2 honden en met deksel bekroond met typische hond – hoogte : 30,5 cm getekend

José Vermeersch signed sculpture in the shape of a lidded pot with the depiction of a male figure and two dogs on each side and with the lid with a typical dog

Veilingdag/Auctionday 5/06/2021
Schatting/Estimation 400-1000 euro

Kunstenaar

VERMEERSCH JOSE (1922 – 1997) (6)
VERMEERSCH JOSE (1922 – 1997) (6)