Lot 417

Lot: 417

BETTINA RHEIMS (° 1952) & SERGE BRAMLY (° 1949) Taschen luxe-editie van het boek “Rose c’est Paris” n° 628/1700 met bijhorende foto getekend door beiden

Taschen luxury edition Bettina Rheims & Serge Bramly book with photograph – numbered and signed by both

Veilingdag/Auctionday 5/06/2021
Schatting/Estimation 1000-1500 euro