Lot 369b

Lot: 369b

TAPIES ANTONI (1923 – 2012) & ULLAN JOSE-MIGUEL (1944 – 2009) box met “boek” : een zgn Leporella Anular dd 1981 met uitplooisysteem met verschillende prints, waar van vier gesigneerde in gemengde techniek – 32,7 x 24 een editie van R.L.D. – Paris slechts op 35 exemplaren gerealiseerd de meeste prints zijn getekend “Anular” (nietigverklaring of ongeldigheid) presenteert de tekst van een vroege Spaanse grondwet als een getypt manuscript met gemarkeerde korte poëtische zinnen uit de symbolische brieven van Ullán en Tàpies. […] Delen van de tekst zijn gescheurd, ondersteboven gedraaid of zelf

Antoni Tapies & José-Miguel Ullan “Leporella Anular” dd 1981 with a fold-out-system with prints (of which four are signed) – an edition of 35 !

Veilingdag/Auctionday 5/06/2021
Schatting/Estimation 5000-8000 euro

Kunstenaar

TAPIES ANTONI (1923 – 2012) (3)
TAPIES ANTONI (1923 – 2012) (3)