Lot 222

Lot: 222

Museaal zeventiende eeuws Renaissance-meubel in eik en geëboniseerd hout met twee kleine deuren, één lade en twee grote deuren en met zeer fijn gesculpteerde ornamentiek met panelen met figuren, acanthusbladeren, … en met drie gecanneleerde halfzuilen met Ionische kapitelen volgens de erfgenamen ooit aangekocht bij Zeberg – Antwerpen voor 1,2 miljoen Bfr (= ca 30000 euro)

17th Cent. museum quality Renaissance style cupboard in oak and ebonised wood with finely sculpted ornamentation and columns

Veilingdag/Auctionday 2/10/2021
Schatting/Estimation 4000-8000 euro