Lot 1130

Lot: 1130

Lot (4) hotelzilver met een dienplateau, een gedekselde terrine en een paar ovale pasteipotten

EPNS (dinner)-tray, lidded tureen and a pair of oval paté tureens

Veilingdag/Auctionday 7/06/2021
Schatting/Estimation 0-50 euro